Trang chủ

Luật doanh nghiệp

Luật kế toán

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn thuế kế toán

Tra cứu MST

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh

5.0/5 (1 votes)

Bạn đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty tnhh? Bạn đang tìm hiểu về điều kiện và thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh để chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh nhanh chóng? 

Vậy làm thế nào để tìm kiếm và lựa chọn một đơn vị dịch vụ thành lập chi nhánh uy tín? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh

1. Điều kiện và thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh

Cũng như những mô hình doanh nghiệp hoặc các loại hình chi nhánh của công ty khác thì khi thành lập chi nhánh công ty tnhh cũng cần phải tuân thủ những điều kiện bắt buộc theo quy định pháp luật và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục.


1.1 Điều kiện bắt buộc khi thành lập chi nhánh công ty tnhh

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty tnhh là:

a) Chi nhánh công ty tnhh trong nước

 • Doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
 • Người đứng đầu chi nhánh đủ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp.
 • Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Có chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh chi nhánh yêu cầu chứng chỉ.
 • Có giấy xác nhận đủ điều kiện đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật.

b) Chi nhánh công ty tnhh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Đối với trường hợp cần thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam thì cần tuân thủ những điều kiện sau đây:

 • Đăng ký kinh doanh được công nhận hợp pháp tại nơi doanh nghiệp hoạt động.
 • Doanh nghiệp đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

1.2 Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh

Chi nhánh công ty TNHH có thể được thành lập dưới dạng chi nhánh hạch toán độc lập hoặc chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc. Tuy nhiên cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ chứng từ sau:

a) Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên

 • Giấy thông báo lập một chi nhánh.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài cần giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên

 • Giấy thông báo lập chi nhánh
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối
 • Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài cần giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật.

1.3 Thủ tục và các bước thành lập chi nhánh công ty tnhh

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty tnhh theo các bước sau đây: 

a) Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh

 Có 2 cách đăng ký thành lập chi nhánh như sau:

 • Đăng ký trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

b) Bước 2: Đợi giải quyết hồ sơ thành lập chi nhánh

Đối với hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận sẽ tiến hành những bước sau đây:

 • Phòng Đăng ký doanh nghiệp giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 • Phòng đăng ký doanh nghiệp nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung, doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau:

 • Doanh nghiệp nhận Thông báo bổ sung hồ sơ thành lập chi nhánh.
 • Doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình trên.

c) Bước 3: Trả kết quả thành lập chi nhánh công ty tnhh

 Tùy vào cách thức đăng ký hồ sơ của bạn mà nhận hồ sơ sau khi thành lập chi nhánh công ty tnhh

1.4 Lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty tnhh

Khi thành lập chi nhánh công ty tnhh bạn cần phải lưu ý những điều sau đây:

a) Đặt tên chi nhánh

Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh.

Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Địa chỉ đăng ký trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp: Không được đăng ký trụ sở Chi nhánh tại Chung cư hoặc Nhà tập thể quy định tại Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

b) Người đại diện pháp luật cho chi nhánh

Người đại diện chi nhánh không bị đóng mã số thuế  cá nhân hoặc không thuộc những đối tượng sau theo khoản 2 điều 18 của Luật Doanh Nghiệp 2014.

2. Thủ tục sau khi thành lập chi nhánh công ty tnhh

Để giúp chi nhánh công ty tnhh đi vào hoạt động nhanh chóng và đúng theo yêu cầu của pháp luật thì sao khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh bạn cần hoàn tất cả thủ tục sau đây:


2.1 Khắc con dấu cho chi nhánh

Trường hợp chi nhánh công ty không sử dụng con dấy thì bạn có thể bỏ qua bước này. Trường hợp chi nhánh phải có con dấu thì bạn tiến hành chọn mẫu dấu và khắc con dấu cho chi nhánh công ty tnhh.

Và đừng quên sau khi làm con dấu hoàn tất thì phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký chi nhánh cho doanh nghiệp theo quy định.

2.2 Khai và nộp thuế môn bài

Chi nhánh công ty có nhiệm vụ kê khai và nộp thuế môn bài khi thành lập xong cho các đơn vị cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Mức thu lệ phí môn bài mà chi nhánh phải nộp là 1.000.000 đồng/ năm. Thời gian chậm nhất mà chi nhánh phải nộp mức lệ phí môn bài là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu chi nhánh thành lập trong thời gian 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài cho cả năm. Nếu thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 của năm). Thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cho cả năm.

>> Các bạn xem thêm hướng dẫn kế khai thuế GTGT

2.3 Thông báo về việc sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế

Chi nhánh có thể sử dụng hóa đơn riêng hoặc chung với doanh nghiệp. Bao gồm cả chi nhánh độc lập và chi nhánh phụ thuộc. Mẫu hóa đơn ở chi nhánh có thể giống hoặc khác với mẫu hóa đơn của trụ sở chính của doanh nghiệp.

Chi nhánh phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn mới.

Trường hợp chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp. Nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng riêng. Thì chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Và còn nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh. Thì chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn nữa.

2.4 Mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp cần phải tiến hành mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh.

Sau đó chi nhánh cần thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh về tài khoản ngân hàng vừa mở. Thời gian tối đa 10 ngày kể từ ngày có tài khoản ngân hàng.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Để giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như thực hiện thành công các thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh thì dịch vụ thành lập chi nhánh công ty là một giải pháp được rất nhiều đơn vị lựa chọn hiện nay.


Công ty dịch vụ thành lập công ty Tân Thành Thịnh là một trong những đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thành lập công ty, chi nhánh cho hơn 20.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện nay. Đến với Tân Thành Thịnh, mọi vấn đề về hồ sơ, thủ tục sẽ được chúng tôi hỗ trợ trọn gói, cam kết mang lại hiệu quả nhanh chóng, đúng pháp luật. 

Sở hữu đội ngũ nhân sự tay nghề cao, nhạy bén trong việc cập nhật những thay đổi mới nhất từ các thông tư, nghị định, Tân Thành Thịnh tự tin và luôn giúp mang lại những quyền lợi cho mọi khách hàng tốt nhất.

>> Cam kết dịch vụ

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết về thành lập chi nhánh công ty tnhh, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập chi nhánh công ty uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

TIN TỨC LIÊN QUAN