Trang chủ

Luật doanh nghiệp

Luật kế toán

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn thuế kế toán

Tra cứu MST

Kinh doanh

Thư viện online

Liên hệ

Hồ sơ giải thể công ty

5.0/5 (3 votes)
- 18

Công ty sau một thời gian hoạt động không hiệu quả thì việc giải thể sẽ là điều khó tránh khỏi. Việc giải thể công ty cũng cần thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay việc giải thể công ty nói chung và giải thể công ty cổ phần, giải thể chi nhánh công ty cổ phần nói riêng tương đối phức tạp. 

Hồ sơ giải thể công ty 

Vậy hồ sơ giải thể công ty cổ phần, hồ sơ giải thể chi nhánh công ty cổ phần bao gồm những gì? Thủ tục giải thể công ty như thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Các trường hợp giải thể công ty

Việc giải thể công ty có thể do nhu cầu của doanh nghiệp hoặc do pháp luật bắt buộc. Các trường hợp giải thể của công ty bao gồm:


 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, chủ doanh nghiệp;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để giải thể công ty cổ phần phải hoàn tất các điều kiện sau:

 • Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản có liên quan
 • Tại thời điểm giải thể không có tranh chấp gì tại Tòa án hay cơ quan trọng tài.
 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có)

2. Hồ sơ giải thể công ty

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần, công ty TNHH… đều có quy trình giống nhau. Nếu doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải thực hiện giải thể trước sau đó mới thực hiện thủ tục giải thể công ty.


a) Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể công ty, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình với các bước như sau:

Doanh nghiệp thanh toán tất cả các khoản nợ và theo thứ tự giải quyết sau: 

 • Giải quyết nợ cho người lao động 
 • Giải quyết nợ thuế 
 • Giải quyết nợ với bạn hàng và đối tác

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể chi nhánh tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm:

 • Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần/ chủ sở hữu công ty TNHH về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b) Trình tự giải thể công ty 

Thủ tục, trình tự giải thể công ty được thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty:

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể công ty bao gồm các nội dung như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Công bố thông tin về việc giải thể công ty

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty phải gửi:

 • Quyết định giải thể;
 • Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.

Đến các cơ quan sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Người lao động
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp
 • Các chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 1. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 2. Nợ thuế;
 3. Các khoản nợ khác.

Bước 3: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan Thuế

Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế);

 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế;
 • Đóng các loại thuế còn nợ;
 • Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng ĐKKD.

Hồ sơ giải thể công ty bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định và Biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông/chủ doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán (nợ người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế, nợ khác)
 •  Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Xác nhận của Ngân hàng về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản 
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế
 •  Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định 
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc)
 • Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ

Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an tỉnh.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên Doanh nghiệp trong sổ Đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể).

LIÊN HỆ TƯ VẤN NHANH:  0909.54.8888 - 028.3985.8888 

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Như đã chia sẻ, việc giải thể công ty tương đối phức tạp, cần thực hiện nhiều công đoạn với nhiều cơ quan có liên quan khác nhau. Nếu không có kinh nghiệm thì việc thực hiện rất dễ bị sai sót và mất nhiều thời gian của các bạn. 

Vì thế, giải pháp cho vấn đề này là bạn nên lựa chọn dịch vụ giải thể công ty để được tư vấn cũng như giúp bạn thực hiện mọi thủ tục một cách nhanh chóng nhất.


Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, công ty Tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh cung cấp đến quý khách hàng gói dịch vụ giải thể công ty được thực hiện bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm, đảm bảo đúng trình tự pháp luật, mang về kết quả nhanh chóng.

a) Dịch vụ giải thể công ty của Tân Thành Thịnh gồm những gì?

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục giải thể công ty

Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về giải thể doanh nghiệp 

 • Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • ….

b) Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ giải thể Tân Thành Thịnh

 • Chi phí giải thể công ty cổ phần hợp lý và không phát sinh
 • Dịch vụ giải thể công ty cổ phần trọn gói, đạt kết quả như mong muốn với thời gian nhanh chóng
 • Được hướng dẫn và tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan

4. Kinh nghiệm khi giải thể công ty

Để việc giải thể công ty được diễn ra thuận lợi và không mất nhiều thời gian, doanh nghiệp cần nắm những kinh nghiệp giải thể công ty dưới đây.

a) Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Việc đầu tiên mà bạn cần lưu ý chính là việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải thể để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà bạn tiến hành chuẩn bị hồ sơ giải thể cho đầy đủ, tránh thiếu sót sẽ gây mất nhiều thời gian để bổ sung, sửa chữa hồ sơ.

b) Nắm rõ quy trình, thủ tục giải thể công ty

Để quá trình giải thể được diễn ra nhanh chóng nhất có thể, bạn phải nắm rõ quy trình cũng như thủ tục tiến hành giải thể tổ chức. Việc bạn nắm rõ các quy trình, thủ tục đã được quy định sẽ giúp bạn tránh khỏi được những rắc rối, phiền toái liên quan đến pháp luật khi tiến hành giải thể. Để từ đó, việc giải thể công ty được tiến hành một cách thuận lợi.

c) Lựa chọn đơn vị tư vấn luật phù hợp, uy tín

Một kinh nghiệm làm giải thể doanh nghiệp mà bạn nên lưu ý chính là việc lựa chọn đơn vị tư vấn luật phù hợp, uy tín để thực hiện hướng dẫn bạn các thủ tục, giấy tờ cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế những sai sót và công việc được tiến hành một cách thuận lợi.

>> Các bạn xem thêm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN